Pedagogisch beleid en visie

Ik werk volgens een aantal pedagogische basisdoelen zoals het bieden van emotionele veiligheid , zorgen dat uw kind permanent groeit in zowel motorische als cognitieve vaardigheden maar vooral ook leert te leven in een sociale context. Er zijn andere kinderen, er is regelmaat, er zijn basale gedragsregels maar vooral ook rust en een stimulerende omgeving.

Ik doe dat omdat uit onderzoek van diverse pedagogen is gebleken dat een kind beter nieuwe vaardigheden en taal leert als het zelfvertrouwen goed is. Aan het laatste besteed ik dan ook veel aandacht. Buiten spelen, knutselen, voorlezen en samen zingen. Het zijn maar een paar voorbeelden van de activiteiten die ik met de kinderen onderneem. Bovenop staat echter het plezier van de kinderen.

© Copyright - Gastouder Uitgeest | Webdesign by CREABYTES