Voorschoolse –en Vroegschoolse Educatie

Werken met een VVE programma(Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie) heeft als belangrijk doel zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van een kind de taal te stimuleren en is daarnaast gericht op de totale ontwikkeling van een kind.

In samenwerking met het gastouderbureau heb ik gekozen voor het programma “Kiki”. Bij elk thema zoals bijvoorbeeld “Kiki en de huisdieren” horen woordkaarten, binnen- en buitenactiviteiten, ideeën voor voorleesboekjes, liedjes, versjes, filmpjes enz. Deze activiteiten zijn vervolgens in twee categorieën ingedeeld. Van 0 tot 2 ½ jaar en van 2 ½ tot 4 jaar.

Natuurlijk kijk ik heel goed naar uw kind en zal bovenstaande ook vooral afhangen van de interesses van het moment. Geen dag zal hetzelfde zijn en ook hier staat weer het plezier voorop

© Copyright - Gastouder Uitgeest | Webdesign by CREABYTES